Zbliża się termin wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczeniowej z Luxmedem. Pragniemy Państwa uspokoić, że jeszcze w marcu powstał specjalny Zespół negocjacyjny na poziomie Grupy Azoty, który zakończył już negocjacje i zarekomendował kontynuację współpracy ubezpieczeniowej dla pracowników i ich rodzin. Zarząd naszej Spółki, pomimo trudnej sytuacji w jakiej znalazła się nasza Spółka, wyraził już wolę kontynuacji ubezpieczenia i udzielił pełnomocnictwa do podpisania nowej umowy w ramach Grupy Azoty, uwzględniającej również – jak dotychczas – kwestię współfinansowania składki razem z pracownikiem. Czekamy zatem na zaakceptowanie aneksów do umowy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, by móc przekazać Państwu szczegóły dotyczące warunków dalszej współpracy i terminów składania deklaracji. (intranet GAZAP).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *