Jeżeli na stanowisku, które zajmuje pracownik, będzie konieczne przeprowadzenie szkolenia, to takie szkolenia będą odbywały się na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika.

Ważne! Szkolenie, które będzie realizowane poza normalnymi godzinami pracy pracownika, będzie wliczało się do czasu pracy.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *