W 2022 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. osiągnęła wyniki finansowe, uzyskując m.in. skonsolidowane przychody na poziomie 8 899 mln zł (rok wcześniej było to 5 489 mln zł). Zysk netto wyniósł 291 mln zł i był o około 81 mln wyższy niż w roku poprzednim.

Według układu zbiorowego z zysk w tej wielkości gwarantuje nagrodę roczną w maksymalnej wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia pracownika, czyli w wysokości jednej miesięcznej pensji. Płatne w przyszłym tygodniu.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *