Dzień: 2023-03-08

Zaniepokojenie

Dziś odbyło się spotkanie organizacji działających w ramach Komitetu Obrony Puław. Wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie ograniczeniami jakie obecnie odnotowuje się…