Należy zrozumieć sytuację w jakiej się obecnie znaleźliśmy. Stąd pytania na które staramy się odpowiedzieć.

Pracownik w umowie o pracę ma wskazane stanowisko, nazwę komórki organizacyjnej do tego ma badania lekarskie  oraz szkolenie bhp. 

Przeniesienie pracownika między instalacjami  danego wydziału jest kwestią organizacji pracy, z uwzględnieniem uprawnień posiadanych przez pracownika  wynikających z instrukcji stanowiskowej. Skoro nie będą obsługiwali instalacji tylko sprzątali, to można zmienić harmonogram czasu pracy ( brygadę) poprzez sporządzenie pisemnego wniosku na danego pracownika ze wskazaniem terminu i daty zmiany brygady z uwzględnieniem zachowania  kodeksowych odpoczynków i czasu pracy i przesłanie do Działu Administracji Kadrowej.

Rotacyjne/zamienne: szkolenia, wsparcie przy pracach porządkowych, obsłudze-   tak należy zorganizować prace porządkowe, obsługę aby nie było takiej sytuacji, że grupa pracowników je wykonuje, a inni nie, bo było by to nierówne traktowanie. Podzielić  tak prace, aby każdy z pracowników wykonał jakąś jej część. Szkolenie bhp odbywa się w godzinach pracy. Terminy szkoleń do uzgodnienia z bhp. Pracownicy powinni wykorzystywać  zaplanowane urlopy wypoczynkowe i poza planem o ile mają taką wolę i pozwala na to organizacja pracy.  

Pracownikowi można powierzyć inną pracę na podstawie art. 81 § 3 oraz art.100 KP, po stwierdzeniu, że warunki bhp pracy na dotychczasowym stanowisku pracy , odpowiadają warunkom pracy na nowym stanowisku. Np. malowanie pomieszczeń. Jeżeli te prace wykonują u nas np. konserwatorzy, to należało by wystąpić z wnioskiem o powierzeniu pracownikowi innej pracy na stanowisku konserwator, zadbać o szkolenia bhp, badania lekarskie ( jeżeli są inne czynniki, warunki pracy), wyposażenie pracownika w odpowiednie narzędzia do pracy, materiały. Jest to po stronie przełożonego komórki organizacyjnej do której zostałby skierowany pracownik. Jeżeli warunki pracy na nowym stanowisku są inne to należy pracownika wysłać na badania lekarskie. Nie możemy powierzyć innej pracy na innym stanowisku, którego nie mamy w ZUZP. Na powierzenie innej pracy ( nie mówimy o sprzątaniu swoich stanowisk pracy) OK ma przygotowane dokumenty. Powierzenie innej pracy dotyczy innego stanowiska odpowiadającego kwalifikacjom pracownika, innej komórki organizacyjnej, może też innego Pionu.

Opracowano na podstawie uzyskanych informacji.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.