Każdemu członkowi związku, którego sytuacja będzie zagrożona, trudna udzielimy wszelkiej pomocy wliczając to również uzyskanie przez pracownika ochrony stosunku pracy wynikające z ustawy związkowej.

Pracowników niezrzeszonych zapraszamy do przyłączenia się do naszego związku. Przypominamy że nie pobieramy składek.

Tu znajdziesz deklarację członkowską:

DEKLARACJA – JEDNOŚĆ PUŁAWY (mzzjednosc.pl)

Deklarację włóż w kopertę napisz na niej Andrzej Smętek – WB i wyślij pocztą zakładową.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.